Kỷ niệm 47 năm Đại Thắng Mùa Xuân (30/4/1975 - 30/4/2022) - Ngày Nam Bắc sum họp một nhà

Sự lãnh đạo sáng suốt cùng đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng kết hợp với chí kiên cường, bất khuất, quân dân cả nước đã đánh thắng các chiến lược chiến tranh hiện đại nhất của kẻ thù, lập nên chiến thắng hào hùng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mang lại niềm vui trọn vẹn cho cả dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý, quý trọng độc lập, tự do trên thế giới.

Không khí thành phố Sài Gòn trong ngày chiến thắng 30/4/1975 (Ảnh tư liệu)

Chiến thắng Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long giúp Bộ Chính trị củng cố thêm quyết tâm chiến lược, bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch hai năm (1975 - 1976) hoàn thành giải phóng miền Nam được đề ra từ Hội nghị Bộ Chính trị (từ 30/9 đến 7/10/1974). Cụ thể là cuối năm 1974 đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng. Bộ chính trị Trung ương Đảng để có kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 – 1976, nhưng nhấn mạnh "cả năm 1975 là thời cơ" và "nếu thiên cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975", để bớt thiệt hại về người và của.

Nêu cao quyết tâm thống nhất nước nhà, thực hiện lời hiệu triệu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” của Bác cùng những nhận định sắc bén về thời cơ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã giành được thắng lợi vang dội tại chiến trường Tây Nguyên và Huế – Đà Nẵng, tạo khí thế và thời cơ cách mạng cho chiến dịch mang tính chất quyết định tại Sài Gòn – Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, quân ta nổ súng mở màn chiến dịch, 5 cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch: Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát. Đến 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 

Xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc lập (Nguồn ảnh: TTXVN)

11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà Phủ tổng thống, thành phố Sài Gòn - Gia Định được giải phóng hoàn toàn. Các tỉnh còn lại của Nam Bộ, nhân dân đã nhất tề nổi dậy và tiến công theo phương thức xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh. Đến ngày 2/5/1975, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Ngày 30-4-1975 trở thành ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Ngày 7-5-1975, hơn một triệu đồng bào Sài Gòn và các tỉnh lân cận đã tham dự cuộc mít - tinh lớn mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng và chào đón Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn.

Người dân Sài Gòn vui mừng chào đón Quân Giải phóng (Nguồn ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12/1976 đã đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.”

Như vậy cùng với nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình, sắc sảo của Bộ Chính trị, nghệ thuật tạo thế, lực và nhất là nghệ thuật chớp thời cơ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành toàn thắng.Ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ, kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam-kỷ nguyên độc lập thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó khẳng định vấn đề có tính chân lý: Một nước tuy nhỏ nhưng nếu đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với ý chí quyết tâm cao độ và đồng lòng, sức sáng tạo vô tận, đặc biệt dưới sự lãnh đạo tài ba, đúng đắn và sáng suốt của Đảng sẽ đem đến thắng lợi vang dội.

Sáng 15/5/1975, hàng triệu nhân dân Sài Gòn - Gia Định đổ về quảng trường trước trụ sở Ủy ban quân quản thành phố để dự Lễ mừng chiến thắng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam tham dự buổi lễ trọng đại này. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNGTổng truy cập: 247,299