Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường khoá IV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG-HCM
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

2

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đảng uỷ viên

- Phó CN UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng bộ môn (trực thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng)

3

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

- Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

4

Đ/c Mai Quang Hợp

Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân

- Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

5

Đ/c Bùi Hoàng Mol

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Phó Bí thư Đoàn Trường
Tổng truy cập: 149,773

7,405