Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường khoá IV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG-HCM
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Trưởng Phòng Hành chí

2

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đảng uỷ viên

- Phó CN UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

 

3

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Phòng Truyền thông

4

Đ/c Bùi Hoàng Mol

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

 
Bí thư Đoàn Trường