Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024) (03/02/2024)

Từ ngày 3-2 đến 7-2-1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2023): "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" (18/05/2023)

Cứ mỗi tháng 5, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lại náo nức, bồi hồi tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Người cha già muôn ngàn kính yêu của dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.  

Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh Karl Marx (05/5/1818 - 05/5/2023) (05/05/2023)

Là người thầy, lãnh tụ, nhà tư tưởng vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới, Các Mác (Karl Marx) sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, chính trị học, kinh tế học và triết học Mác xít. Di sản của Các Mác có giá trị trường tồn và sức sống bền vững trong lòng nhân loại tiến bộ và nhân dân Việt Nam.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) (01/09/2022)

“Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông”…77 năm đã qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ người con đất Việt.

Kỷ niệm 47 năm Đại Thắng Mùa Xuân (30/4/1975 - 30/4/2022) - Ngày Nam Bắc sum họp một nhà (30/04/2022)

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin (22/4/1870 - 22/4/2022) (22/04/2022)

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của V.I. Lê-nin là vô cùng vĩ đại, những đóng góp của Người cho giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới là đặc biệt to lớn, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) (03/02/2022)

Từ ngày 3-2 đến 7-2-1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) - Ngày 22-12-1944: Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời như thế nào? (22/12/2021)

Ngày 22-12-1944 là ngày Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập theo theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2021) (03/02/2021)

Nhìn lại chặng đường 91 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Lịch sử vẻ vang 76 năm truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2020)

Ngày 22/12 hàng năm vừa là ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trường đại học Kinh tế - Luật tổ chức dâng hương và họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam & 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (21/12/2020)

Sáng 21/12, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020). Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức chương trình dâng hương và họp mặt kỷ niệm... 

Ký ức 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa - Khúc ca bi tráng của miền Nam "Thành đồng Tổ quốc” (23/11/1940 - 23/11/2020) (23/11/2020)

Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 “ là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc ở một nước Đông Dương”.