Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật

Khoá IV (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)


I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁ NHÂN

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

Công tác được phân công và chi bộ phụ trách

Ban Thường vụ Đảng uỷ

1

Đ/c Lê Tuấn Lộc

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng Trường

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

Chi bộ phụ trách:

- Hành chính 1

- Giảng viên 2

- Giảng viên 3

2

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

Phó Bí thư Đảng uỷ

Hiệu trưởng

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Chuyên môn

Chi bộ phụ trách:

- Hành chính 3

- Giảng viên 6

- Giảng viên 7

3

Đ/c Lê Vũ Nam

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Văn phòng Đảng uỷ

Chi bộ phụ trách:

+ Hành chính 5

- Giảng viên 5

- Giảng viên 8

 4  Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang  Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ  Phó Hiệu trưởng  Lĩnh vực công tác:

- Công tác Đoàn thể - Sinh viên

Chi bộ phụ trách:

- Hành chính 2

- Giảng viên 1

- Giảng viên 4

4

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

Trưởng phòng Công tác sinh viên

Lĩnh vực công tác:

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

- Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

Chi bộ phụ trách:

- Hành chính 4

- Sinh viên 1

- Sinh viên 2

- Sinh viên 3

- Sinh viên 4

Đảng uỷ viên

6

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đảng uỷ viên

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Trưởng bộ môn (trực thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng)

Lĩnh vực công tác:

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Công tác Đoàn thể- Sinh viên

7

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

8

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

Đảng uỷ viên

Bí thư Đoàn Trường

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Công tác Đoàn thể- Sinh viên

9

Đ/c Trần Thị Hồng Liên

Đảng uỷ viên

Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Chuyên môn

10

Đ/c Trần Thanh Long

Đảng uỷ viên

Trưởng phòng Cơ sở vật chất

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Chuyên môn

11

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đảng uỷ viên

Trưởng Khoa Luật

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Chuyên môn

12

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Đảng uỷ viên

Chủ tịch Công đoàn Trường

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Công tác Đoàn thể- Sinh viên

13

Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

Đảng uỷ viên

Trưởng phòng Đào tạo

Lĩnh vực công tác:

- Công tác Chuyên môn

II. PHÂN CÔNG THEO LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Stt

Lĩnh vực công tác của Đảng uỷ

Phụ trách chính

Thành viên

Đơn vị/cá nhân cùng tham gia hỗ trợ

1

Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

Đ/c Lê Tuấn Lộc

- Đ/c Hoàng ngọc Hiếu

- Đ/c Võ Văn Trọng

- Văn phòng Đảng uỷ

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Thanh tra – Pháp chế

2

Công tác Tuyên giáo - Dân vận và Công tác Đoàn thể - Sinh viên

- Đ/c Lê Vũ Nam (Tuyên giáo – Dân vận)

- Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang (Đoàn thể - Sinh viên)

- Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

- Đ/c Phạm Quốc Thuần

- Phòng Công tác sinh viên

- Phòng Công nghệ thông tin

- Trung tâm Truyền thông và Tư vấn Tuyển sinh

- Công đoàn Trường

- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, Chi Hội Cựu chiến binh, Ban liên lạc Cựu sinh viên.

3

Công tác Chuyên môn (gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị)

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

- Đ/c Trần Thị Hồng Liên

- Đ/c Trần Thanh Long

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung 

- Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

Các phòng, khoa liên quan gắn với mảng thực hiện nhiệm vụ chính trị

4

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

Đ/c Võ Văn Trọng

- Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đ/c Mai Quang Hợp

- Đ/c Bùi Hoàng Mol

- Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường

- Các chi bộ trực thuộc