Các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

DANH SÁCH CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
VÀ CẤP UỶ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022
17 chi bộ trực thuộc: 5 chi bộ hành chính, 8 chi bộ giảng viên, 4 chi bộ sinh viên
Cập nhật Ngày 05/5/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

Chi bộ Hành chính 1

(Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Văn phòng Đảng uỷ)

1

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

Bí thư

 

2

Đ/c Hà Quang Đông

P. Bí thư

 

3

Đ/c Mai Thị Thủy

Chi ủy viên

 

Chi bộ Hành chính 2

(Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng)

1

Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

Bí thư

 

2

Đ/c Cù Xuân Tiến

P. Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Văn Sáng

Chi ủy viên

 

Chi bộ Hành chính 3

(Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Công nghệ thông tin)

1

Đ/c Trần Thanh Long 

Bí thư

 

2

Đ/c Phạm Văn Thao

P. Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Tiến

Chi ủy viên

 

Chi bộ Hành chính 4

(Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp)

1

Đ/c Võ Văn Trọng

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Hải Trường An

P. Bí thư

 

Chi bộ Hành chính 5

(Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ, Phòng Quan hệ đối ngoại, Thư viện)

1

Đ/c Trần Thị Hồng Xiêm

Bí thư

 

2

Đ/c Trịnh Quốc Trung

Chi ủy viên

 

Chi bộ Giảng viên 1

(Khoa Kinh tế)

1

Đ/c Nguyễn Chí Hải

Bí thư

 

2

Đ/c Phạm Mỹ Duyên

P. Bí thư

 

3

Đ/c Trần Lục Thanh Tuyền

Chi ủy viên

 

Chi bộ Giảng viên 2

(Khoa Kế toán – Kiểm toán)

1

Đ/c Nguyễn Thị Khoa

Bí thư

 

2

Đ/c Trần Thanh Thuý Ngọc

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 3

(Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Toán Kinh tế)

1

Đ/c Trần Thị Hồng Liên

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Hải Quang

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 4

(Khoa Kinh tế đối ngoại, Bộ môn Ngoại ngữ)

1

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Giang

Bí thư

 

2

Đ/c Phùng Tuấn Thành

P. Bí thư

 

3

Đ/c Trương Kim Hương

Chi ủy viên 

 

Chi bộ Giảng viên 5

(Khoa Luật)

1

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Thế Đức Tâm

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 6

(Khoa Tài chính – Ngân hàng)

1

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Anh Phong

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 7

(Khoa Hệ thống thông tin)

1

Đ/c Trương Hoài Phan

Bí thư

 

2

Đ/c Trần Thị Ánh

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 8

(Khoa Luật Kinh tế)

1

Đ/c Dương Anh Sơn

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

P. Bí thư

 

Chi bộ Sinh viên 1

(Sinh viên các Khoa: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh)

1

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

Bí thư

 

2

Đ/c Võ Đăng Quang

P. Bí thư

 

3

Đ/c Lê Bình 

Chi ủy viên

 

4

Đ/c Võ Nguyên Thiện

Chi ủy viên

 

5

Đ/c Đặng Khiết Trường

Chi ủy viên

 

Chi bộ Sinh viên 2

(Sinh viên các Khoa: Kinh tế, Luật)

1

Đ/c Lê Văn Vĩ

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Huỳnh Nam

P. Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Nhật Thiên Kiều

Chi ủy viên

 

4

Đ/c Trương Thị Như Quỳnh

Chi ủy viên

 

5

Đ/c Bùi Thị Khánh Vy

Chi ủy viên

 

Chi bộ Sinh viên 3

(Sinh viên các Khoa: Kinh tế đối ngoại, Hệ thống thông tin)

1

Đ/c Bùi Hoàng Mol

Bí thư

 

2

Đ/c Võ Thị Mộng Mơ

P. Bí thư

 

3

Đ/c Đậu Thị Nga

Chi ủy viên

 

4

Đ/c Nguyễn Thị Bích Phương

Chi ủy viên

 

5

Đ/c Bùi Thị Như Phượng

Chi ủy viên

 

Chi bộ Sinh viên 4

(Sinh viên các Khoa: Luật Kinh tế, Toán Kinh tế)

1

Đ/c Võ Anh Khoa

Bí thư

 

2

Đ/c Phạm Dương Hoàng Phúc

Phó Bí thư

 

3

Đ/c Phạm Trần Mai Hương

Chi ủy viên