Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG-HCM
KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

Ban Thường vụ Đảng uỷ

1

Đ/c Lê Tuấn Lộc

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

3

Đ/c Lê Vũ Nam

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

4

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

5

Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại

Đảng uỷ viên

6

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đảng uỷ viên

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Trưởng bộ môn (trực thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng)

7

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

8

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

Đảng uỷ viên

Bí thư Đoàn Trường

9

Đ/c Nguyễn Đình Hưng

Đảng uỷ viên

Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính

10

Đ/c Trần Thị Hồng Liên

Đảng uỷ viên

Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

11

Đ/c Trần Thanh Long

Đảng uỷ viên

Trưởng Phòng Cơ sở vật chất

12

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đảng uỷ viên

 

Trưởng Khoa Luật

13

Đ/c Đỗ Phú Trần Tình

Đảng uỷ viên

Trưởng Phòng Sau đại học

14

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Đảng uỷ viên

Chủ tịch Công đoàn Trường

15

Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

Đảng uỷ viên

 

Trưởng Phòng Đào tạoTổng truy cập: 149,785

7,417