Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG-HCM
KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

Ban Thường vụ Đảng uỷ

1

Đ/c Lê Tuấn Lộc

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

Phó Bí thư Đảng uỷ

Hiệu trưởng

3

Đ/c Lê Vũ Nam

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

4
Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ  Phó Hiệu trưởng 

5

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Trưởng Phòng Hành chính

Đảng uỷ viên

6

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Đảng uỷ viên

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

- Bí thư Chi bộ

 

7

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Bí thư Chi bộ

Trưởng Phòng Truyền thông

8

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Bí thư Chi bộ

Phó Trưởng Phòng Nhân sự

9

Đ/c Trần Thị Hồng Liên

- Đảng uỷ viên

- Bí thư Chi bộ

Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

10

Đ/c Trần Thanh Long

- Đảng uỷ viên

- Bí thư Chi bộ

Trưởng Phòng Quản trị tài sản

11

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đảng uỷ viên

- Bí thư Chi bộ

Trưởng Khoa Luật

12

Đ/c Phạm Quốc Thuần

- Đảng uỷ viên

- Bí thư Chi bộ

Chủ tịch Công đoàn Trường