Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp (09/10/2019)

Trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng đưa những thông tin sai trái.

Những nội dung quan trọng của Hội nghị 11 BCH Trung ương khóa XII (08/10/2019)

Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" (25/09/2019)

Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng và công tác tuyên truyền quý IV năm 2019.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019) (01/08/2019)

Câu hỏi "Làm công tác tuyên giáo dễ hay khó" không phải bây giờ mới được đặt ra, nhưng để trả lời được, thật không dễ dàng chút nào

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) (27/07/2019)

(TG)-Trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Để Đoàn Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng (26/03/2019)

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”

Tổng truy cập: 68,916

5,948