Liên hệ

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số 669, đường quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: vpdanguy@uel.edu.vn
Điện thoại: (08) 37244555 (Ext 6431)


Tổng truy cập: 68,920

5,952