Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"

       Căn cứ vào Hướng dẫn số 72 – HD/BTGTU ngày 16/9/2019 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM về công tác tuyên truyền quý IV năm 2019 và Công văn của Đảng uỷ ĐHQG-HCM về việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức,

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật yêu cầu cấp uỷ chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc Trường triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” và các nội dung gắn với công tác tuyên truyền trong quý IV năm 2019 đến toàn thể đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường:

Công văn triển khai của Đảng uỷ Trường về Cuộc thi và tuyên truyền quý IV năm 2019.pdf
THỂ LỆ CUỘC THI.pdf                HD ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.pdf

 
Tư liệu tham khảo cuộc thi TẠI ĐÂY
 
Đăng ký tham gia thi TẠI ĐÂYTổng truy cập: 136,383

10,622