Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

Đ/c Hà Thanh Minh

- Uỷ viên BTV Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

- Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- UVBTV Công đoàn Trường

2

Đ/c Lê Vũ Nam

- Đảng uỷ viên

- Phó CN UBKT Đảng uỷ

- Trưởng Khoa Luật

3

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

4

Đ/c Phạm Thị Mỹ Duyên

Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Phó Trưởng Khoa Kinh tế

5

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng
Tổng truy cập: 68,930

5,962