Chi bộ trực thuộc

DANH SÁCH CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
VÀ CẤP UỶ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020
17 chi bộ trực thuộc: 5 chi bộ hành chính, 8 chi bộ giảng viên, 4 chi bộ sinh viên

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

Chi bộ Hành chính 1

(Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Thanh tra – Pháp chế)

1

Đ/c Hà Thanh Minh

Bí thư

 

2

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

P. Bí thư

 

3

Đ/c Hà Quang Đông

Chi ủy viên

 

Chi bộ Hành chính 2

(Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng)

1

Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

Bí thư

 

2

Đ/c Cù Xuân Tiến

P. Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Văn Sáng

Chi ủy viên

 

Chi bộ Hành chính 3

(Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Công nghệ thông tin)

1

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

Bí thư

 

2

Đ/c Phạm Văn Thao

P. Bí thư

 

3

Đ/c Lưu Văn Lập

Chi ủy viên

 

Chi bộ Hành chính 4

(Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

1

Đ/c Võ Văn Trọng

Bí thư

 

2

Đ/c Lê Thái Huy

P. Bí thư

 

Chi bộ Hành chính 5

(Phòng Sau đại học, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quan hệ đối ngoại, Thư viện)

1

Đ/c Trần Thị Hồng Xiêm

Bí thư

 

2

Đ/c Lê Bích Thủy

P. Bí thư

 

3

Đ/c Đỗ Phú Trần Tình

Chi ủy viên

 

Chi bộ Giảng viên 1

(Khoa Kinh tế)

1

Đ/c Nguyễn Chí Hải

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

P. Bí thư

 

3

Đ/c Phạm Mỹ Duyên

Chi ủy viên

 

Chi bộ Giảng viên 2

(Khoa Kế toán – Kiểm toán)

1

Đ/c Nguyễn Thị Khoa

Bí thư

 

2

Đ/c Hồng Dương Sơn

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 3

(Khoa Quản trị kinh doanh, Bộ môn Toán Kinh tế)

1

Đ/c Phạm Đức Chính

Bí thư

 

2

Đ/c Võ Thị Ngọc Thúy

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 4

(Khoa Kinh tế đối ngoại, Bộ môn Ngoại ngữ)

1

Đ/c Huỳnh Thị Thúy Giang

Bí thư

 

2

Đ/c Mai Thị Cẩm Tú

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 5

(Khoa Luật)

1

Đ/c Lê Vũ Nam

Bí thư

 

2

Đ/c Châu Quốc An

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 6

(Khoa Tài chính – Ngân hàng)

1

Đ/c Nguyễn Anh Phong

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 7

(Khoa Hệ thống thông tin)

1

Đ/c Hồ Trung Thành

Bí thư

 

2

Đ/c Trần Thị Ánh

P. Bí thư

 

Chi bộ Giảng viên 8

(Khoa Luật Kinh tế)

1

Đ/c Dương Anh Sơn

Bí thư

 

2

Đ/c Nguyễn Ngọc Thứ

P. Bí thư

 

Chi bộ Sinh viên 1

(Sinh viên các Khoa: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh)

1

Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

Bí thư

 

2

Đ/c Đoàn Thị Bích Hà

P. Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Minh Khoa

Chi ủy viên

 

Chi bộ Sinh viên 2

(Sinh viên các Khoa: Kinh tế, Luật)

1

Đ/c Phùng Thị Diệu Hương

Bí thư

 

2

Đ/c Tống Tiểu Linh

P. Bí thư

 

3

Đ/c Mai Vũ Minh Đức

Chi ủy viên

 

Chi bộ Sinh viên 3

(Sinh viên các Khoa: Kinh tế đối ngoại, Hệ thống thông tin)

1

Đ/c Bùi Hoàng Mol

Bí thư

 

2

Đ/c Lê Ái Mỹ

P. Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Phương Nguyên

Chi ủy viên

 

Chi bộ Sinh viên 4

(Sinh viên các Khoa: Luật Kinh tế, Bộ môn Toán Kinh tế)

1

Đ/c Võ Anh Khoa

Bí thư

 

2

Đ/c Phạm Đặng Phương Thảo

Phó Bí thư

 

3

Đ/c Phạm Dương Hoàng Phúc

Chi uỷ viên

 

Tổng truy cập: 68,939

5,971