Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Khoá III, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

Ban Thường vụ Đảng uỷ

1

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng uỷ

Hiệu trưởng

2

Đ/c Lê Tuấn Lộc

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

3

Đ/c Nguyễn Chí Hải

- Phó Bí thư Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Kinh tế

4

Đ/c Hà Thanh Minh

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

- Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- UVBTV Công đoàn Trường

5

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

Đảng uỷ viên

6

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Phó Hiệu trưởng

7

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Đảng uỷ viên

Chủ tịch Công đoàn Trường

8

Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Trưởng Phòng Đào tạo

9

Đ/c Đỗ Phú Trần Tình

- Đảng uỷ viên

- Chi uỷ viên

Trưởng Phòng Sau đại học

10

Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại

11

Đ/c Hồ Trung Thành

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Hệ thống thông tin

12

Đ/c Lê Vũ Nam

- Đảng uỷ viên

- Phó CN UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Luật

13

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

- Đảng uỷ viên

- Phó Bí thư chi bộ

- Uỷ viên BCH Công đoàn Trường

- Trưởng bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế

14

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Phó Bí thư chi bộ

- Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

15

Đ/c Phùng Thị Diệu Hương

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Bí thư Đoàn Trưởng

Tổng truy cập: 68,944

5,976