Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật họp ngày 25/02/2019 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:


1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁ NHÂN

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

Công tác được phân công và chi bộ phụ trách

1

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng uỷ

Hiệu trưởng

- Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

- Chi bộ Hành chính 1, 2, 3, chi bộ Giảng viên 8

2

Đ/c Lê Tuấn Lộc

Phó Bí thư Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

- Công tác Chuyên môn

- Chi bộ Giảng viên 4, 5, 6, 7

3

Đ/c Nguyễn Chí Hải

- Phó Bí thư Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Kinh tế

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Văn phòng Đảng uỷ

- Chi bộ Giảng viên 1, 2, 3

4

Đ/c Hà Thanh Minh

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

- Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- UVBTV Công đoàn Trường

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

- Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

- Chi bộ Hành chính 4, 5

5

Đ/c Võ Văn Trọng

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

- Công tác Đoàn thể - Sinh viên

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Chi bộ Sinh viên 1, 2, 3

6

Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Phó Hiệu trưởng

- Công tác Chuyên môn

7

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Đảng uỷ viên

Chủ tịch Công đoàn Trường

- Công tác Đoàn thể - Sinh viên

- Công tác Tuyên giáo và dân vận

8

Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Trưởng Phòng Đào tạo

- Công tác Chuyên môn

9

Đ/c Đỗ Phú Trần Tình

- Đảng uỷ viên

- Chi uỷ viên

Trưởng Phòng Sau đại học

- Công tác Chuyên môn

10

Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại

- Công tác Chuyên môn

11

Đ/c Hồ Trung Thành

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Hệ thống thông tin

- Công tác Chuyên môn

12

Đ/c Lê Vũ Nam

- Đảng uỷ viên

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

- Bí thư chi bộ

Trưởng Khoa Luật

- Công tác Chuyên môn

13

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

- Đảng uỷ viên

- Phó Bí thư chi bộ

- Uỷ viên BCH Công đoàn Trường

- Trưởng bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế

- Công tác Đoàn thể - Sinh viên

14

Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đảng uỷ viên

- Uỷ viên UBKT Đảng uỷ

- Phó Bí thư chi bộ

- Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

15

Đ/c Phùng Thị Diệu Hương

- Đảng uỷ viên

- Bí thư chi bộ

Bí thư Đoàn Trưởng

- Công tác Tuyên giáo và Dân vận

- Công tác Đoàn thể - Sinh viên


2. PHÂN CÔNG THEO LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Stt

Lĩnh vực công tác của Đảng uỷ

Phụ trách chính

Thành viên

Đơn vị/cá nhân cùng tham gia hỗ trợ

1

Công tác Xây dựng Đảng và Bảo vệ chính trị nội bộ

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

- Đ/c Hà Thanh Minh

- Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Văn phòng Đảng uỷ,  Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Thanh tra – Pháp chế

2

Công tác Tuyên giáo và Dân vận

Đ/c Nguyễn Chí Hải

- Đ/c Võ Văn Trọng

- Đ/c Phạm Quốc Thuần

- Đ/c Phùng Thị Diệu Hương

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Truyền thông và Tư vấn Tuyển sinh, Đoàn Trường.

3

Công tác chuyên môn (gắn với việc  lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị)

Đ/c Lê Tuấn Lộc

- Đ/c Hoàng Công Gia Khánh

- Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

- Đ/c Đỗ Phú Trần Tình

- Đ/c Huỳnh Thị Thuý Giang

- Đ/c Hồ Trung Thành

- Đ/c Lê Vũ Nam

Các phòng, khoa liên quan

4

Công tác Đoàn thể - Sinh viên

Đ/c Võ Văn Trọng

- Đ/c Phạm Quốc Thuần

- Đ/c Nguyễn Hồng Nga

- Đ/c Phùng Thị Diệu Hương

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, BLL Cựu sinh viên

5

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

Đ/c Hà Thanh Minh

- Đ/c Lê Vũ Nam

- Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

- Đ/c Phạm Mỹ Duyên

- Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

- Toàn Đảng bộ

- Các chi bộTổng truy cập: 73,604

6,119